• /is´pauzl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tán thành, sự theo (một thuyết, một phong trào...)
  (từ cổ,nghĩa cổ) ( số nhiều) đám cưới; đám ăn hỏi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X