• /ˈmærɪdʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cưới xin, sự kết hôn, hôn nhân
  to take somebody in marriage
  kết hôn (với ai)
  marriage certificate; marriage lines
  giấy đăng ký kết hôn; hôn thú
  Lễ cưới
  Nghi thức hôn lễ
  Sự kết hợp chặt chẽ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hôn nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X