• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) lòng trung thành; sự trung thực
  by my troth
  với danh dự của tôi; một cách thành khẩn chân thành
  to plight one's troth
  hứa; hứa kết hôn
  Sự thật
  in troth
  có thật, quả thật

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X