• /i:'tə:nəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đời đời, vĩnh viễn, bất diệt
  Không ngừng, thường xuyên

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X