• /i´ventʃu¸eit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Hoá ra là, thành ra là
  to eventuate well
  hoá ra là tốt
  to eventuate ill
  hoá ra là xấu
  ( (thường) + in) kết thúc; đưa đến kết quả là
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xảy ra

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  cause

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X