• /in´sju:/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Xảy ra sau đó
  ( + from, on) sinh ra từ
  difficulties ensuing on (from) the war
  khó khăn do chiến tranh sinh ra, khó khăn do chiến tranh gây ra

  Ngoại động từ

  (kinh thánh) tìm kiếm

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sinh ra từ

  Kỹ thuật chung

  kết quả
  nảy sinh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  antecede , precede

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X