• /iks´kresəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) u lồi, cục lồi; chỗ sùi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  u lồi

  Xây dựng

  nụ gỗ

  Y học

  chỗ sùi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X