• /in´la:dʒmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mở rộng, sự tăng lên, sự khuếch trương
  Phần mở rộng, phần thêm vào
  Ảnh phóng to

  Chuyên ngành

  Vật lý

  sự in phóng

  Xây dựng

  sự nhóm gộp

  Kỹ thuật chung

  kiến trúc phụ
  độ phóng đại
  nhà phụ
  mở rộng
  enlargement factor
  hệ số mở rộng
  enlargement of a tunnel
  mở rộng hầm
  job enlargement
  sự mở rộng công việc
  sudden enlargement
  sự mở rộng đột nhiên (lòng chảy)
  sudden enlargement of cross section
  sự mở rộng đột ngột của mặt cắt ngang (dòng chảy)
  phát triển
  phóng đại
  enlargement factor
  hệ số phóng đại
  enlargement print
  sự phóng đại
  enlargement process
  phương pháp phóng đại
  enlargement range
  độ phóng đại
  sự mở rộng
  job enlargement
  sự mở rộng công việc
  sudden enlargement
  sự mở rộng đột nhiên (lòng chảy)
  sudden enlargement of cross section
  sự mở rộng đột ngột của mặt cắt ngang (dòng chảy)
  sự phóng đại
  sự phóng lớn
  sự tăng co

  Kinh tế

  sự mở rộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X