• /ə´kri:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lớn dần lên, sự phát triển dần lên,
  Sự bồi dần vào
  Phần bồi thêm, phần phát triển dần lên
  (pháp lý) sự tăng thêm (của cải, tài sản...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự bồi lấp

  Giải thích EN: A gradual building up or enlargement; specific uses include:1. the building up of sedimentation from water action as a result of a dam, jetty, or other construction.the building up of sedimentation from water action as a result of a dam, jetty, or other construction.2. the sedimentation that results.the sedimentation that results.

  Giải thích VN: Sự xây dựng hoặc sự mở rộng một cách từ từ. Cách sử dụng đặc biệt: quá trình bồi lấp của trầm tích do sự hoạt động của nước từ các con đập, đê chắn sóng, hoặc các công trình xây dựng khác.

  Điện tử & viễn thông

  phát triển dần lên
  sự lớn dần lên

  Kỹ thuật chung

  bùn cát
  đất bồi
  lớp bồi tích
  sự bồi đắp
  sự bồi lắng
  bed accretion
  sự bồi lắng dòng chảy
  sự bồi tích
  sự lắng đọng
  sự nâng cao
  accretion of bed level
  sự nâng cao đáy lòng dẫn

  Kinh tế

  sự tăng trị
  sự tăng trưởng nội tại
  trị giá (thực tế) tăng lên

  Chứng khoán

  Sự tăng giá trị

  Tham khảo

  1. Saga.vn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X