• /wɔ:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) hột cơm, mụn cóc (mụn nhỏ, khô cứng mọc trên da)
  Bướu cây
  to warts and all
  (thông tục) không che giấu những khuyết tật, nét xấu
  you agreed to marry me, warts and all!
  anh đã đồng ý lấy em, bất kể khuyết tật thế nào ư!

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bướu (gỗ)
  mắt cây

  Y học

  mụn cơm (mụn cóc)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  verrucose , verrucous
  noun
  condyloma (venereal wart).associated word: catheretic , ecphyma , excrescence , keratosis , papilloma , plantar , verruca , verruca vulgaris
  verb
  vegetate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X