• /¸eksi´dʒetik/

  Thông dụng

  Cách viết khác exegetical

  Tính từ
  (tôn giáo) có tính chất luận bình, có tính chất giải thích

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X