• /eks´pɔzitiv/

  Thông dụng

  Cách viết khác expository

  Tính từ
  Có tính cách mô tả, có tính cách giải thích

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X