• /ɪnˈtɜrprɪˌteɪtɪv/

  Thông dụng

  Cách viết khác interpretive

  Tính từ

  (thuộc) nghệ thuật trình diễn, (thuộc) nghệ thuật đóng kịch

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giải thích

  Kỹ thuật chung

  giải thích
  interpretative program
  biểu đồ có giải thích
  interpretative subroutine
  chương trình con giải thích

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X