• /in´tə:pritiv/

  Thông dụng

  Cách viết khác interpretative

  Như interpretative

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thông dịch
  interpretive code
  mã thông dịch
  interpretive language
  ngôn ngữ thông dịch
  interpretive program
  chương trình thông dịch
  interpretive program
  trình thông dịch

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X