• /iks´pli:tiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (ngôn ngữ học) để chêm; chêm vào, phụ thêm

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) từ chêm
  Lời chêm vào; lời nói tục tĩu, lời rủa, lời tán thán (chêm vào câu nói)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X