• /ˈɛpəˌθɛt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) tính ngữ
  Tên gọi có ý nghĩa (đặt cho người nào đó, ví dụ Ivan the terrible)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X