• /ˌɪntərˈdʒɛkʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nói xen vào; lời nói xen vào
  (ngôn ngữ học) thán từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  ah , ahem , alas , amen , boo , egad , er , exclamation , golly , hello , hey , hooray , huh , hurrah , jeepers , oh , oops , ouch , phew , phooey , pooh , psst , rah , shucks , ugh , um , whoopee , wow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X