• /¸eksklə´meiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Từ chỉ sự cảm thán, thán từ
  note of exclamation
  dấu cảm thán, dấu than


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  quiet , silence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X