• /iks´pɔ:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người xuất khẩu; hãng xuất khẩu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người xuất khẩu
  exporter of manufactures
  người xuất khẩu hàng chế tạo
  exporter of primary product
  người xuất khẩu sản phẩm sơ cấp
  nhà xuất khẩu
  professional exporter
  nhà xuất khẩu chuyên nghiệp
  special exporter
  nhà xuất khẩu chuyên ngành
  nước xuất khẩu
  net exporter
  nước xuất khẩu tịnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X