• /eks¸tenju´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giảm khinh; sự giảm nhẹ tội; điều giảm nhẹ tội
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự làm yếu, sự làm suy nhược

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự làm yếu

  Kỹ thuật chung

  sự giảm
  sự suy giảm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X