• /¸dimi´nju:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hạ bớt, sự giảm bớt, sự thu nhỏ
  Lượng giảm bớt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  làm nhỏ, sự rút ngắn; phép tính trừ; số bị trừ

  Kỹ thuật chung

  làm nhỏ
  sự giảm
  sự rút ngắn

  Kinh tế

  sự giảm bớt
  permanent diminution in value
  sự giảm bớt thường xuyên trong giá trị

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X