• /,eksplə'neiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giảng, sự giảng giải, sự giải nghĩa, lời giảng, lời giải nghĩa
  Sự giải thích, sự thanh minh, lời giải thích, lời thanh minh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự giải thích

  Kỹ thuật chung

  lời giải thích
  giải thích
  detailed explanation
  giải thích chi tiết
  explanation facility
  phần giải thích
  explanation subsystem
  phân hệ giải thích
  sự giải thích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X