• /¸dʒʌstifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bào chữa, sự biện hộ, sự chứng minh là đúng; lý lẽ bào chữa
  (ngành in) sự sắp chữ cho đúng hàng đúng chỗ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  nhân tố sử dụng công nghệ

  Giải thích EN: A series of economic and noneconomic factors that form the basis of using robotic technology in a manufacturing application; these factors include improved quality, efficient use of materials, performance of hazardous or undesirable tasks, advancement of manufacturing technology, and competitive market advantage.

  Giải thích VN: Một loạt các nhân tố kinh tế và phi kinh tế hình thành nên những cơ sở sử dụng công nghệ vào trong ứng dụng sản xuất. Những nhân tố này bao gồm nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu, xử lý các sự cố hay những vấn đề rắc rối, tiến bộ của công nghệ sản xuất và các yếu tố thuận lợi trong cạnh tranh thị trường.

  Toán & tin

  căn chỉnh

  Giải thích VN: Trong điện toán cá nhân, đây là sự định vị chính xác của đầu từ đọc/ghi trên rãnh mà nó phải đọc và ghi.

  vertical justification
  cân chỉnh chiều dọc

  Điện tử & viễn thông

  chỉnh trang

  Kỹ thuật chung

  bào chữa
  căn lề
  sự cân chỉnh
  positive justification
  sự căn chỉnh dương
  sự căn chỉnh
  positive justification
  sự căn chỉnh dương
  sự chỉnh
  negative justification
  sự chỉnh thẳng hàng âm
  right justification
  sự chỉnh phải
  sự chứng minh
  project justification
  sự chứng minh dự án
  sự nhồi

  Kinh tế

  biện giải
  biện minh
  bào chữa
  chứng minh
  sự biện hộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X