• /¸vindi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự xác minh; sự được xác minh
  Sự xác nhận, sự chứng minh; sự chứng minh là đúng (sự tồn tại..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X