• /iks´tiηgwiʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người dập tắt, người làm tắt
  Máy dập lửa (chữa cháy)
  Cái chụp nến (để dập tắt)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bình cứu hỏa
  bình chữa lửa
  bộ làm tắt

  Hóa học & vật liệu

  bình dập tắt

  Kỹ thuật chung

  bình chữa cháy
  Cacbon dioxide fire-extinguisher
  bình chữa cháy cacbon dioxit
  foam fire-extinguisher
  bình chữa cháy bằng bọt
  foam fire-extinguisher
  bình chữa cháy dùng bọt
  gas container fire-extinguisher
  bình chữa cháy chứa gaz
  mobile fire-extinguisher
  bình chữa cháy di động
  portable fire-extinguisher
  bình chữa cháy xách tay
  powder fire-extinguisher
  bình chữa cháy bằng bột
  soda acid fire-extinguisher
  bình chữa cháy dùng natri cacbonat
  soda-acid extinguisher
  bình chữa cháy sử dụng sođa axit
  water fire-extinguisher
  bình chữa cháy bằng nước
  bộ triệt
  spark extinguisher
  bộ triệt tia lửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X