• /foum/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bọt (nước biển, bia...)
  Bọt nước dãi, bọt mồ hôi (ở ngựa...)
  (thơ ca) biển

  Nội động từ

  Sủi bọt, có bọt
  to foam at the mouth
  sùi bọt mép; tức sùi bọt mép
  Đầy rượu, sủi bọt (cốc)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bọt

  Cơ - Điện tử

  Bọt, (v) sủi bọt, nổi bọt

  Kỹ thuật chung

  bọt
  bọt (khí)
  bọt xốp
  có bọt
  làm nổ bọt
  làm sủi bọt
  nổi bọt
  sủi bọt
  váng
  váng bọt
  váng xỉ

  Kinh tế

  bọt
  sủi bọt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cream , fluff , froth , head , lather , scum , spray , spume , suds , surf , yeast

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X