• /spɑrk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tia lửa, tia sáng; tàn lửa
  Tia loé, ánh loé, chấm sáng loé (ở đá quý)
  Lời đối đáp nhanh trí; nét sắc sảo (của trí thông minh)
  ( (thường) phủ định) một tia, một tị
  if you had a spark of generosity in you
  nếu như anh còn tí chút lượng cả nào
  ( Sparks) nhân viên rađiô
  fairy sparks
  ánh lân quang (phát ra từ thực vật mục nát); ma trơi
  to strike sparks out of somebody
  gợi được sự sắc sảo dí dởm của ai (nhất là trong khi nói chuyện)

  Ngoại động từ

  Khơi mào
  Làm cho ai bật tia lửa
  To spark off
  khuấy động, làm cho hoạt động

  Nội động từ

  Phát tia lửa, phát tia điện

  Danh từ

  Người vui tính
  Người trai lơ

  Nội động từ

  Trai lơ

  Ngoại động từ

  Tán tỉnh, tán (gái)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tia lửa, (v) phát ra tia lửa

  Cơ khí & công trình

  mảnh kim cương nhỏ

  Vật lý

  phóng tia lửa điện

  Y học

  tia lửa, tia sáng, tia điện

  Điện

  tia hồ quang

  Kỹ thuật chung

  bật lửa
  khoảng cách điện cực
  đánh lửa
  automatic spark advance
  đánh lửa sớm tự động
  double spark ignition or dual ignition or twin ignition
  sự đánh lửa kép
  electric spark
  đánh lửa điện
  high-tension spark plug
  bugi đánh lửa cao thế
  jump spark system
  hệ đánh lửa gián đoạn
  parallel spark gaps
  các khe đánh lửa song song
  periodically spark-over
  đánh lửa ngắt quãng
  pre-ignition spark knock
  đánh lửa sớm
  protective spark gap
  khe đánh lửa bảo vệ
  quenched spark gap
  khe đánh lửa dập tắt
  retard spark
  nến đánh lửa chậm
  retard spark
  sự đánh lửa trễ
  rotary spark gap
  khe đánh lửa quay
  spark (ing) plug
  bugi đánh lửa
  spark advance
  đánh lửa sớm
  spark advance
  sự đánh lửa sớm
  spark angle
  góc đánh lửa
  spark arrester
  bộ phận ngăn đánh lửa
  spark capacitor
  tụ đánh lửa
  spark coil
  cuộn đánh lửa (ở động cơ đốt trong)
  spark discharge
  đánh lửa điện
  spark discharge voltage
  hiệu điện thế đánh lửa
  spark gap
  khe đánh lửa
  spark head
  đầu nhọn xung đánh lửa
  spark ignition
  sự đánh lửa
  spark ignition angle
  góc đánh lửa
  spark ignition engine
  động cơ đánh lửa cưỡng bức
  spark map
  bản đồ đánh lửa sớm
  spark plate
  bản đánh lửa (ở máy thu thanh trên ô tô)
  spark plug
  bộ đánh lửa
  spark plug
  bu gi đánh lửa
  spark plug
  nến đánh lửa
  spark plug
  nến đánh lửa (ở động cơ đốt trong)
  spark plug cables
  dây cắm đánh lửa
  spark plug gap
  khe nến đánh lửa
  spark plug socket
  ổ cắm bugi (đánh lửa)
  spark point
  điểm đánh lửa
  spark retard
  đánh lửa muộn
  spark retard
  đánh lửa trễ
  spark retard
  sự đánh lửa chậm
  spark timing
  sự điều chỉnh đánh lửa
  spark timing
  sự định thời đánh lửa
  spark timing
  thời điểm đánh lửa
  spark voltage
  điện áp đánh lửa (ở bugi)
  spark voltage
  hiệu điện thế đánh lửa
  spark-advance
  bộ đánh lửa sớm
  spark-angle map
  bản đồ góc đánh lửa (trong bộ nhớ)
  spark-gap generator
  máy phát phóng dùng khe đánh lửa (loại cao tần)
  spark-over
  sự đánh lửa
  spark-over voltage
  điện áp đánh lửa
  to advance the spark or ignition or timing
  đánh lửa sớm
  twin plug or twin spark ignition
  hệ thống đánh lửa trực tiếp bộ bin đôi
  đánh lửa điện
  phóng điện tia lửa
  tia lửa điện
  long spark
  tia lửa điện dài
  spark (discharge) machinery
  sự gia công tia lửa điện
  spark (erosion) machine
  máy gia công tia lửa điện
  spark arrester
  bộ thu tia lửa điện, cái triệt tia lửa điện
  spark chamber
  buồng tia lửa điện
  spark counter
  bộ đếm tia lửa điện
  spark discharge
  phóng tia lửa điện
  spark discharge
  sự phóng tia lửa điện
  spark killer
  bộ dập tia lửa điện
  spark killer
  bộ triệt tia lửa điện
  spark quench device
  bộ triệt tia lửa điện
  spark quench device
  bộ xóa tia lửa điện
  spark quenching
  sự triệt tia lửa điện
  spark source
  nguồn tia lửa điện
  spark suppression
  sự triệt tia lửa điện
  spark suppressor
  bộ dập tia lửa điện
  spark suppressor
  bộ triệt tia lửa điện
  tia sáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X