• /´ekstrədait/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Dẫn độ
  these mafiosi are captured in France, and will be extradited to United States of America
  các tên mafia này bị bắt ở Pháp, và sẽ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X