• /'feis,pleit/

  Kỹ thuật chung

  bản mặt

  Giải thích EN: A perforated plate that is mounted on the spindle of a lathe. Giải thích VN: Bản kim loại mỏng dùng để gắn vào trục của máy tiện.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X