• /fei'tæliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Định mệnh, vận mệnh, số mệnh; điều không thể tránh được
  Sự bất hạnh, sự rủi ro, tai ương
  Ảnh hưởng nguy hại
  Sự chết bất hạnh (chết thảm, chết trong chiến tranh...)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  birth

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X