• /ˈdaɪɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chết

  Tính từ

  Chết; hấp hối
  at one's dying hour
  lúc chết
  Thốt ra lúc chết
  Sắp tàn
  dying years
  những năm tháng lụi tàn


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X