• /di'zɑ:stə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tai hoạ, thảm hoạ, tai ách
  to court (invite) disaster
  chuốc lấy tai hoạ
  disaster area
  vùng đất thường bị tai hoạ giáng xuống
  Điều bất hạnh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thảm họa
  tai họa

  Kỹ thuật chung

  sự hỏng

  Kinh tế

  tai họa
  tai nạn
  thảm họa
  thiên tai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X