• /kə,mju:ni'keiʃnz/

  Điện tử & viễn thông

  ngành truyền thông

  Xây dựng

  Giao dịch hàng ngày

  Kỹ thuật chung

  sự truyền thông

  Giải thích EN: The various electronic processes by which information is transmitted from an originating source to a receiver at another location. Giải thích VN: Các quá trình điện tử đa dạng theo đó thông tin được truyền từ một nguồn phát tới máy thu tại một nơi khác.

  BISYNC (binarysynchronous communications)
  sự truyền thông đồng bộ nhị phân
  remote communications
  sự truyền thông từ xa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X