• /,fi:zə'biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính có thể thi hành được, tính khả thi
  to study the feasibility of an investment project
  nghiên cứu tính khả thi của một dự án đầu tư
  a feasibility study
  một luận chứng về tính khả thi

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Khả năng thực hiện, tính tiện lợi

  Cơ khí & công trình

  tính hiện thực
  ecologic feasibility
  tính hiện thực sinh thái
  economic feasibility
  tính hiện thực kinh tế
  engineering feasibility
  tính hiện thực kỹ thuật
  financial feasibility
  tính hiện thực tài chính
  social feasibility
  tính hiện thực xã hội

  Xây dựng

  khả thi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X