• /fig/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) quả sung; quả vả
  (thực vật học) cây sung; cây vả ( (cũng) fig tree)
  Vật vô giá trị; một tí, một chút
  his opinion is not worth a fig
  ý kiến của hắn chẳng có một chút giá trị nào
  I don't care a fig
  Xem care

  Danh từ

  Quần áo, y phục; trang bị
  in full fig
  ăn mặc chỉnh tề; trang bị đầy đủ
  Tình trạng sức khoẻ
  in good fig
  sung sức

  Ngoại động từ

  To fig out (up) a horse
  làm ngựa hăng lên
  To fig out someone
  cho ai ăn mặc diện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X