• Cơ khí & công trình

    mô hình đồ gá

    Giải thích EN: The design of a particular work-holding tool to steady a workpiece during such manufacturing operations as robotics and inspection. Giải thích VN: Là thiết kế công cụ đặc biệt quản lý công việc để để làm chắc bán thành phẩm trong hoạt động sản xuất như với rô bốt hoặc kiểm hóa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X