• /rou´bɔtiks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người máy học; khoa nghiên cứu việc sử dụng người máy (trong (công nghiệp) chế tạo)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khoa học người máy, kỹ thuật chế tạo người máy

  Cơ - Điện tử

  Khoa học về rôbôt, khoa học về người máy

  Khoa học về rôbôt, khoa học về người máy

  Toán & tin

  khoa học người máy

  Kỹ thuật chung

  nghiên cứu người máy

  Giải thích EN: The branch of industrial engineering that deals with the design, manufacture, operation, and use of programmable multifunction machines, or industrial robots. Giải thích VN: Một ngành thuật kĩ thuật công nghiệp nghiên cứu việc thiết kế, sản xuất, vận hành và sử dụng các máy đã chức năng có thể lập trình hoặc người máy công nghiệp.

  robot học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X