• Xây dựng

    trạm dồn toa trần

    Giải thích EN: A railroad switchyard where cars are moved by locomotive rather than gravity. Giải thích VN: Một sân ga mà ở đó xe ôtô được di chuyển là do động lực học chứ không phải do trọng lực.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X