• Kỹ thuật chung

    mỏ đèn tròn Fletcher

    Giải thích EN: A burner whose gas jets are in a radial configuration. Giải thích VN: Mỏ đèn có các vòi phun khí nằm trong cấu hình tròn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X