• Kỹ thuật chung

  cầu thang
  attic flight of stairs
  nhịp cầu thang tầng áp mái
  attic flight of stairs
  thân cầu thang tầng áp mái
  basement flight of stairs
  nhịp cầu thang tầng hầm
  basement flight of stairs
  thân cầu thang tầng hầm
  folded-type flight of stairs
  nhịp cầu thang xếp lại được
  folded-type flight of stairs
  thân cầu thang xếp lại được
  ground floor flight of stairs
  nhịp cầu thang tầng trệt
  ground floor flight of stairs
  thân cầu thang tầng trệt
  interfloor flight of stairs
  nhịp cầu thang giữa các tầng
  interfloor flight of stairs
  thân cầu thang giữa các tầng
  ribbed flight of stairs
  nhịp cầu thang có sườn
  ribbed flight of stairs
  thân cầu thang có sườn
  rise of flight of stairs
  chiều cao đợt cầu thang
  solid flight of stairs
  nhịp cầu thang nguyên khối
  solid flight of stairs
  thân cầu thang nguyên khối
  đợt cầu thang
  rise of flight of stairs
  chiều cao đợt cầu thang
  bậc cầu thang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X