• /´beismənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nền móng, móng (của một bức tường...)
  Tầng hầm

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tầng đất cái

  Kỹ thuật chung

  bệ
  nền
  nền móng
  đế cột
  đế tường
  móng
  acoustic basement
  móng âm học
  acoustic basement
  móng địa chấn
  basement complex
  phức hệ móng
  basement foundation
  móng tầng hầm
  basement rock
  đá móng
  basement wall block
  blốc (tường) móng
  crystalline basement
  móng kết tinh
  foundation with out basement
  móng không có tầng ngầm
  frame foundation of basement type
  móng khung kiểu tầng hầm
  implied basement
  móng ngầm
  tầng hầm

  Giải thích EN: A story of a building that is wholly or partly below street or ground level..

  Giải thích VN: Một tầng của một tòa nhà mà toàn bộ hoặc một phần của tầng nằm phía dưới mặt đất, mặt đường.

  American basement
  Tầng hầm Mỹ
  basement exit
  lối thoát ở tầng hầm
  basement extension
  tầng hầm ở ngoài nhà
  basement flight of stairs
  nhịp cầu thang tầng hầm
  basement flight of stairs
  thân cầu thang tầng hầm
  basement floor
  nền tầng hầm
  basement foundation
  móng tầng hầm
  basement house
  nhà có tầng hầm
  basement ladder
  buồng cầu thang tầng hầm
  basement ladder
  lồng cầu thang tầng hầm
  basement light
  ánh sáng tầng hầm
  basement parking garage
  gara để xe ở tầng hầm
  basement stairs
  thang tầng hầm
  basement stairway
  buồng cầu thang tầng hầm
  basement stairway
  lồng cầu thang tầng hầm
  basement wall
  tường tầng hầm
  basement wall
  tường tầng hầm nhà
  basement wall block
  blốc tường tầng hầm
  basement window
  cửa sổ tầng hầm
  building without basement
  nhà không tầng hầm
  frame foundation of basement type
  móng khung kiểu tầng hầm
  watertight basement
  tầng hầm không thấm nước
  tầng ngầm
  foundation with out basement
  móng không có tầng ngầm
  sub-basement
  tầng ngầm thứ hai

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  attic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X