• /ˈætɪk/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thành A-ten
  Sắc sảo, ý nhị
  attic salt (wit)
  lời nói ý nhị

  Danh từ

  Tiếng A-ten
  Tum, gác mái
  (kiến trúc) tường mặt thượng, tầng mặt thượng (tường hoặc tầng nhỏ làm trên hết để che mái nhà phía đằng trước)
  to have rats in the attic
  (từ lóng) hơi điên, hơi gàn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gác mái

  Giải thích EN: In classical architecture, a low story built above a cornice. .

  Giải thích VN: Một kiến trúc cổ, một tầng thấp được xây phía trên mái hiên.

  mặt hồi

  Kỹ thuật chung

  gác thượng
  attic joist
  dầm gác thượng
  attic joist
  rầm gác thượng
  phòng gác thượng
  tầng áp mái

  Giải thích EN: The space immediately below a roof, located wholly or partly within the roof frame; a garret.

  Giải thích VN: Khoảng ngay dưới mái nhà, có thể làm toàn bộ hay một phần của khung mái: gác xép.

  attic fan
  quạt tầng áp mái
  attic flight of stairs
  nhịp cầu thang tầng áp mái
  attic flight of stairs
  thân cầu thang tầng áp mái
  attic floor
  sàn tầng áp mái
  attic floor
  tầng áp mái để ở
  attic stairs
  thang tầng áp mái
  roof without attic
  mái không có tầng áp (mái)
  tầng hầm mái
  attic ladder
  buồng thang tầng hầm mái
  attic ladder
  lồng thang tầng hầm mái
  attic stairway
  buồng thang tầng hầm mái
  attic stairway
  lồng thang tầng hầm mái

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X