• Hóa học & vật liệu

    giấy đá cứng

    Giải thích EN: A paper coated with crushed flint; used like sandpaper, as an abrasive. Giải thích VN: Một loại giấy được phủ một lớp đá cứng nghiền, được dùng như giấy ráp, để mài.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X