• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giấy ráp, giấy nhám

  Ngoại động từ

  Đánh giấy ráp, đánh giấy nhám

  Hình Thái Từ

  Kỹ thuật chung

  đánh bóng bằng giấy ráp (gỗ)
  giấy nhám

  Giải thích EN: 1. heavy paper having sand or a similar abrasive substance glued to one side, used for smoothing or polishing.heavy paper having sand or a similar abrasive substance glued to one side, used for smoothing or polishing. 2. to use such paper for smoothing or polishing.to use such paper for smoothing or polishing. Giải thích VN: 1. giấy nặng có cát hoặc chất làm mòn tương tự đính vào một mặt, sử dụng làm nhẵn hoặc đánh bóng. 2. sử dụng loại giấy này để làm nhẵn hoặc đánh bóng.

  giấy ráp
  giấy ráp, giấy nhám

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X