• /flə:´teiʃəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thích tán tỉnh, thích ve vãn; thích tán tỉnh vờ, thích ve vãn vờ
  Hay yêu đương lăng nhăng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  cool , modest , shy , unprovocative

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X