• Xây dựng

  dầm ghép bằng ván
  dầm ván

  Giải thích EN: A built-up beam of flitches, between two of which a metal plate is sandwiched for reinforcement. Giải thích VN: Dầm gồm có các ván bìa, và cứ giữa hai ván bìa lại có kẹp một tấm kim loai để gia tăng tính kiên cố.

  rầm ghép bằng ván

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X