• /dʒʌηk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ghe mành, thuyền mành
  đồ thải bỏ đi, đồ vất đi. (lóng) thuốc phiện

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Phế liệu, sắt vụn

  Hóa học & vật liệu

  chặt khúc

  Ô tô

  đập vụn ra
  sự cắt vụn

  Xây dựng

  khúc gỗ tròn
  ghe buồm
  thép vụn

  Kỹ thuật chung

  bẻ gãy từng mảnh
  chất thải
  cục
  loại bỏ
  junk a file
  loại bỏ một file
  mảng
  phế liệu
  junk iron
  phế liệu sắt
  junk press
  máy ép phế liệu
  phế thải
  sắt vụn
  tảng
  vật bỏ đi

  Kinh tế

  cục mảnh
  đồ cũ phế bỏ
  đồ lạc-xoong
  đồ lộn xộn rẻ tiền
  đồ phế liệu
  đồ tầm tầm
  đồ ve chai
  hàng xấu
  tảng
  thuyền buồm đáy bằng của Trung Quốc
  thuyền mành

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X