• /'kɑ:gou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàng hoá

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mức chở hàng

  Điện

  hàng hóa vận chuyển

  Kỹ thuật chung

  lô hàng
  hàng chuyên chở
  hàng hóa
  cargo and passenger ship
  tàu chở hàng hòa và hành khách
  cargo area temperature
  nhiệt độ buồng hàng hóa
  cargo area temperature
  nhiệt độ khoang hàng hóa
  cargo batten
  toa xe nhỏ hàng hóa
  cargo compartment
  buồng (lạnh) hàng hóa
  cargo compartment
  khoang hàng hóa (hàng không)
  cargo compartment
  ngăn trở hàng hóa
  cargo container
  côngtenơ hàng hóa
  cargo hold refrigerating machine
  máy lạnh bảo quản hàng hóa
  cargo hold refrigerating machine
  máy lạnh ở khoang hàng hóa
  cargo hold refrigerating plant
  trạm lạnh khoang hàng hóa
  cargo hold refrigerating plant [system]
  hệ thống làm lạnh khoang hàng hóa
  cargo hold refrigerating system
  hệ làm lạnh khoang hàng hóa
  cargo hold refrigerating unit
  tổ máy lạnh khoang hàng hóa
  cargo insurance
  bảo hiểm hàng hóa
  cargo refrigeration
  làm lạnh hàng hóa
  cargo refrigeration
  sự làm lạnh hàng hóa
  cargo space
  khoang hàng hóa
  cargo space
  dung tích hàng hóa
  cargo space temperature
  nhiệt độ buồng hàng hóa
  cargo space temperature
  nhiệt độ khoang hàng hóa
  cargo stowage
  chất xếp hàng hóa
  cargo stowage
  sự chất xếp hàng hóa
  cargo temperature
  nhiệt độ hàng hóa
  chilled cargo
  hàng hóa được làm lạnh
  frozen cargo
  hàng hóa đông lạnh
  frozen cargo
  hàng hóa kết đông
  icebreaking cargo ship
  tàu hàng hóa phá băng
  passenger cargo ship
  tàu chở hàng hóa-hành khách
  hàng hóa trên tàu
  tải trọng
  cargo boom
  cần trục hàng (tải trọng)
  cargo derrick
  cần trục hàng (tải trọng)
  live cargo
  tải trọng động
  tải trọng có ích

  Kinh tế

  hàng chở
  abandonment of cargo
  sự từ bỏ quyền sở hữu hàng hóa (khi hàng chở bị nạn)
  ballast cargo
  hàng chở ở hầm tàu
  base cargo
  hàng chở cơ bản (của một tuyến đường biển)
  basic cargo
  hàng chở căn bản
  break bulk cargo
  hàng chở xé lẻ
  bulky cargo
  hàng chở cồng kềnh
  bulky cargo
  hàng chở xốp (mềm và nhẹ, chiếm dung tích lớn, như len ...)
  cargo book
  sổ (đăng ký) hàng chở
  cargo in bad order
  hàng chở có vấn đề (về số lượng, bao bì ...)
  cargo in container
  hàng chở công-ten-nơ
  cargo in drum
  hàng chở thùng
  cargo in good order
  hàng chở ổn thỏa
  cargo not otherwise specified
  hàng chở chưa định rõ mức vận phí
  cargo without bill of lading
  hàng chở không có vận đơn
  claim on cargo
  sự đòi bồi thường về hàng chở
  clean cargo
  hàng chở hoàn hảo (không bị hư hại, bao bì hoàn chỉnh)
  completive cargo
  hàng chở bổ khuyết (để lấp đầy tàu nên nhận chở giá rẻ)
  conference cargo
  hàng chở của hiệp hội
  continuous (cargo) deck
  boong (hàng chở) tiếp liền
  continuous cargo decks
  boong hàng chở liên tục
  contract cargo
  hàng chở hợp đồng
  dangerous cargo rate
  suất cước hàng chở nguy hiểm
  deadline cargo
  hàng chở có ngày đến bắt buộc
  direct cargo
  hàng chở trực tiếp
  dry cargo
  hàng (chở) khô
  explosive cargo
  hàng chở dễ nổ
  express cargo
  hàng chở tốc hành
  general cargo
  hàng chở hỗn hợp
  homeward cargo
  hàng chở về
  lengthy cargo
  hàng chở quá dài
  less than container load cargo
  hàng chở lẻ
  low density cargo
  hàng chở mật độ thấp
  measurement of cargo
  thể tích hàng chở
  miscellaneous cargo
  hàng chở các loại
  mixed cargo
  hàng chở hỗn hợp
  mortality cargo
  hàng chở sống
  name cargo rate
  tỉ lệ hàng chở có ghi tên
  nude cargo
  hàng chở trần (không bao bì)
  optional cargo
  hàng chở cảng tùy chọn
  outward cargo
  hàng chở đi
  package cargo
  hàng chở có bao bì
  packed cargo
  hàng chở có bao bì
  perishable cargo
  hàng chở dễ hỏng (như thịt, cá tươi, rau quả ...)
  perishable cargo
  hàng chở dễ hỏng (như thịt, cá tươi, rau quả)
  piece cargo
  hàng chở thành kiện
  poisonous cargo
  hàng chở có chất độc
  pre-slung cargo
  hàng chở cẩu
  radioactive cargo
  hàng chở có tính phóng xạ
  return cargo
  hàng (chở) chuyến về
  special cargo
  hàng chở đặc biệt
  tanker cargo
  hàng chở tàu dầu
  truck load cargo
  hàng chở đầy xe
  unitization of cargo
  sự đơn vị hóa hàng chở
  unitize cargo
  hàng chở được đơn vị hóa
  unitized cargo
  hàng chở đơn vị hóa
  unitized cargo
  hàng chở gom thành đơn vị tiêu chuẩn
  valuable cargo
  hàng (chở) quý
  ventilated cargo
  hàng (chở) thông gió
  ventilated cargo
  hàng chở thông gió
  wrongfully-declared cargo
  hàng chở khai không hợp pháp
  hàng hóa
  abandonment of cargo
  sự từ bỏ quyền sở hữu hàng hóa (khi hàng chở bị nạn)
  afloat cargo
  hàng hóa đã chất xuống tàu
  afloat cargo
  hàng hóa trên đường vận chuyển
  air cargo
  hàng hóa chuyên chở đường
  cargo airline
  công ty hàng không vận tải hàng hóa
  cargo airline
  hãng hàng không chuyên chở hàng hóa
  cargo airport
  sân bay vận tải hàng hóa
  cargo all risks clause
  điều khoản bảo hiểm mọi rủi ro hàng hóa
  cargo capacity
  tải trọng hàng hóa
  cargo capacity
  trọng tải hàng hóa
  cargo carrying capacity
  tải trọng hàng hóa
  cargo clauses
  điều khoản bảo hiểm hàng hóa
  cargo consolidation
  sự tập trung hàng hóa
  cargo consolidation station
  trạm tập trung hàng hóa
  cargo consolidator
  người tập hợp hàng hóa
  cargo damage
  sự tổn thất hàng hóa (khi chuyên chở)
  cargo damage adjustment
  tính toán và xử lý tổn thất hàng hóa (trong việc bảo hiểm)
  cargo damage prevention
  phòng ngừa tổn thất hàng hóa
  cargo deadweight
  trọng tải hàng hóa ròng
  cargo deadweight tonnage
  trọng tải hàng hóa
  cargo handling
  xử lý bốc dỡ hàng hóa
  cargo insurance
  bảo hiểm hàng hóa
  cargo insurance policy
  đơn bảo hiểm hàng hóa
  cargo insurance premium
  phí bảo hiểm hàng hóa
  cargo insurer
  người bảo hiểm hàng hóa
  cargo jet
  phản lực cơ vận tải hàng hóa
  cargo marine insurance
  bảo hiểm hàng hóa vận tải biển
  cargo navicert
  giấy phép vận tải hàng hóa trên biển
  cargo papers
  các chứng từ hàng hóa
  cargo sharing
  sự chia chở hàng hóa
  cargo ton
  tấn hàng hóa
  cargo tonnage
  tải trọng hàng hóa
  cargo transportation
  vận tải hàng hóa
  cargo transshipment
  chuyển khẩu hàng hóa
  cargo underwriter
  người bảo hiểm hàng hóa
  claim for loss and damage of cargo
  sự đòi bồi thường tổn thất về hàng hóa (chở trên tàu)
  commercial cargo
  hàng hóa mậu dịch
  contact with oil and other cargo
  tiếp xúc với dầu mỡ và những hàng hóa khác
  corrosive cargo
  hàng hóa có tính ăn mòn
  dead weight cargo (deadweightcargo)
  hàng hóa tính theo trọng lượng (như sắt, thép, quặng...)
  deadweight cargo capacity
  trọng tải hàng hóa
  detainment of cargo
  bắt giữ hàng hóa
  dutiable cargo list
  bảng hàng hóa phải đóng thuế
  fix assets and cargo list
  tài sản cố định và bản kê khai hàng hóa
  hatch cargo
  hàng hóa trong khoang
  heavy weight cargo
  hàng hóa trọng lượng nặng
  Institute cargo clauses
  điều khoản bảo hiểm hàng hóa của Hội
  jettison of deck cargo
  vứt bỏ hàng hóa trên boong tàu
  joint cargo system
  phương thức vận tải hàng hóa liên hợp
  marine cargo
  hàng hóa vận tải biển
  marine cargo insurance
  bảo hiểm hàng hóa vận tải biển
  name cargo
  hàng hóa có kê tên
  open cargo
  hàng hóa tự do
  overland cargo
  hàng hóa dỡ thêm
  palletized cargo
  hàng hóa chất trên pa-lét
  switch cargo
  hàng hóa sang tay
  technological process of cargo-handling
  quy trình công nghệ bốc dỡ (hàng hóa)
  through cargo
  hàng hóa chở thẳng
  tranship cargo (to...)
  chuyển hàng hóa sang tàu khác
  tranship cargo (to...)
  chuyển vận hàng hóa
  transship cargo
  chuyển hàng hóa sang tàu khác
  transship cargo
  chuyển vận hàng hóa
  unitization of cargo
  sự gom hàng hóa thành đơn vị tiêu chuẩn để chuyên chở
  hàng hóa (chở trên tàu thủy)
  hàng hóa (trên tàu, xe ...)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X