• (đổi hướng từ Footsteps)
  /´fut¸step/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bước chân đi
  Tiếng chân đi
  Dấu chân, vết chân
  to follow in somebody's footsteps
  làm theo ai, theo gương ai
  all men do not follow in the footsteps of their forbears
  sinh tử bất sinh tâm
  cha mẹ sinh con, trời sinh tính

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đế
  bàn đạp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X