• /geit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dáng đi
  an awkward gait
  dáng đi vụng về

  Chuyên ngành

  Y học

  dáng đi
  algic gait
  dáng đì giảm đau
  festinating gait
  dáng đi cập rập (bước ngắn và vội vàng)
  paralytic gait
  dáng đi liệt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X